چهارشنبه
مرداد
1398
30
 

دیدار نوروزی با مدیر کل اداره تامین اجتماعی در سال97

دیدار نوروزی برخی از تشکل های کارگری استان گلستان درتاریخ ۹۷/۱/۷ با حضور

آقای کوهستانی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان و عضو کانون عالی و آقایان صلاحی رئیس کانون گنبد زینتی، رئیس کانون آق قلا ،عرب رئیس کانون کردکوی،

،بهزاد عضو کانون استان، اصغری رئیس کانون کلاله، ریاحی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و غلامرضا مهاجر بادکوبه و متقی و مطلبی عضو اتحادیه و مهاجر دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات استان انجام شد، این دیدارها که با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آقای نیک نیا مدیر کل تامین اجتماعی ،صورت گرفت

و شاکله ستاد هفته کارگر نیز بوده است که البته دیگر تشکلها هم می بایست به آن اضافه شوند، آقایان کوهستانی ریاحی و مهاجر، ضمن بیان انتظارات کارگران از این دستگاه ها، به مشکلات جامعه کارگری در سطح ملی و استان پرداخته و اظهار امیدواری کردند با توجه به نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری سال ۹۷ ،سال رونق و کمتر شدن مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد.

و همچنین تاکیدگردید، ضمن حفظ تعامل مثبت موجود بین تشکل های کارگری و دستگاه‌های ذیربط و ارتقای آن، مراسم هفته کارگر نیز با رنگ و بوی صنفی تر نسبت به سالهای گذشته در استان برگزار ،تا تشکلهای کارگران بهتر بتوانند مسائل صنفی خود را بیان کنند،   که مدیران فوق الذکر ضمن استقبال از این پیشنهاد، نهایت همکاری خود را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم هفته کارگر اعلام کردند

این دیدارها با هماهنگی اتحادیه انجمن های اسلامی کارخانجات استان بادیگر تشکلها برگزار گردید

اخبار پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

خبرخوانیافت نشد